Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні технології та особливості видобутку,
обробки і використання
природного каміння»
Листопад 2017.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» пройшла 23-24 листопада 2017 року за організаційної участі:

–  Державний гемологічний центр України при Міністерстві фінансів України (ДГЦУ),
–  Державне підприємство «Інженерно-виробничий центр «Алкон» НАН України,
–  Інститут геології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
–  Будівельно-технологічний факультет Київського національного університету будівництва та архітектури,
–  Державний вищий навчальний заклад «НТУ «Дніпровська політехніка»»,
–  Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна,
–  ІЧЕ – Агентство з зовнішньої торгівлі при Посольстві Італії в Україні,
–  Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.P.A. (Італія).


  Вступне слово було надано співголовам Конференції – директору Державного гемологічного центру України, доктору філософії у технічних науках Лисенко О.Ю.; директору ДП «ІВЦ «Алкон» НАН України, доктору технічних наук Сідорко В.І.; директору Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка, доктору геологічних наук, професору Михайлову В.А.

  Також учасників Конференції привітали Директор Геологічного музею Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор геологічних наук, професор Нестеровський В.А.; заступник директора ДГЦУ, кандидат геологічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України Гелета О.Л.; представник ІЧЕ – Агентство з зовнішньої торгівлі при Посольстві Італії в Україні
Гаран Є.

  У роботі Конференції взяли участь науковці, молоді вчені, здобувачі ступеня кандидата наук, аспіранти, магістри і студенти з різних навчальних закладів України та із закордону. Вони представили ряд цікавих та наукоємних робіт за результатами своїх досліджень.

  Слід зазначити доповіді Гулія В.М., док. геол. наук, «Еволюція застосування природного каменю від палеоліту до новітнього часу на території Галичини»; Загожджона П.П., канд. наук, «Деякі приклади каменю в архітектурі і в декорі Вроцлава (Польща) та їх використання в міському геотуризмі»; Шевченка С.В., канд. геол. наук, «Використання фільтру Челсі у гемологічній практиці»; Пегловського В.В., канд. тех. наук, «Особливості обробки твердих каменів»; Пилипенка Д.О. «Препарування скам'янілостей як ключовий етап підвищення їх вартості»; Гелети О.Л., канд. геол. наук, «Визначення основних критеріїв для формування нової класифікації коштовного і декоративного каміння відповідно до світового досвіду»; Сергієнка І.А. «Експериментальна оцінка стійкості до вивітрювання лабрадоритів з родовищ Українського щита»; Бєлєвцева О.Р., канд. геол. наук, «Сучасні перспективи розвитку науково-дослідної лабораторії ДГЦУ»; Ємельянова І.О. «Огляд основних методів діагностики синтетичних CVD діамантів»; Триколенко С.Т., канд. Мистецтвознавства, «Краса природних форм мінералів у ювелірних виробах Андрія Комарова»; Куцевол М.Л., канд. геол. Наук, «Ейлатський камінь і парагенезис мінералів»; Пащенко Є.Ю., канд. економ. наук, «Яшми Чорногорії. Можливості для міжнародної співпраці»; Загнітко В.М., док. геол.-мін. наук, «Декоративні властивості та генезис карбонатних утворень Гірського Криму».

  Змістовну доповідь з екскурсією в Геологічному музеї зробив Нестеровський В.А, док. геол. наук, за темою «Зразки мінералів і гірських порід з родинної колекції Шмідтів в Геологічному музеї КНУ імені Тараса Шевченка».

  Доповідь Загожджона П.П. щодо використаних каменів в архітектурі і декорі Вроцлава була супроводжена не тільки фотоматеріалами, а й натуральними зразками природного каміння, що значно збільшило її презентаційність.

  По закінченню Конференції було відмічено необхідність у подальшому її проведення з метою висвітлення наукових і науково-технічних питань у сфері видобування, обробки, використання і обслуговування коштовного та декоративного каміння.

РІШЕННЯ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні технології та особливості видобутку,
обробки і використання природного каміння»
2017


  Нагадуємо, що конференція «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» буде проводитись і у наступному 2018 році, а тому запрошуємо науковців, фахівців і просто любителів коштовного та декоративного каміння прийняти участь у нашому заході.

  Щодо участі у 2018 році просимо звертатися до технічного організатора конференції – заступника директора ДГЦУ, к.г.н. Гелети Олега Леонтійовича – (044) 492-93-28,

e-mail: olgel@gems.org.ua
Международная научно-практичнеская конференция
«Современные технологии и особенности добычи,
переработки и использования природного камня»
Ноябрь 2015.26 ноября 2015 Государственный геммологический центр Украины вместе с ИВК «Алкон» НАН Украины, УНИ «Институт геологии» КНУ имени Т. Шевченко, Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, ТПП Украины, ИЧЕ - Агентство внешней торговли Италии, INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA (Италия) провели Международную научно-практическую конференцию «Современные технологии и особенности добычи, обработки и использования природного камня».Приветственное слово взяли директор ИВК «Алкон» НАН Украины, доктор технических наук Сидорко В.И.; директор ГГЦУ, доктор философии в технических науках Лысенко А.Ю.; директор Геологического музея КНУ им. Т. Шевченко, доктор геологических наук, профессор Нестеровский В.А.

Следует отметить, что на территории Украины данная конференция является едва ли не единственным комплексным научно-практическим мероприятием, посвященным исследованию драгоценных и декоративных камней. Тенденцией сегодня является то, что тематики научных работ чисто геологического направления получили вектор к геммологии и товароведению.

Представители многих специализированных научно-исследовательских учреждений представили свои доклады, которые были информативными и интересными для присутствующих и вызвали оживленное обсуждение. Отдельно следует отметить выступление международного эксперта в области декоративного камня Джованни Кунегатти, который уже несколько десятилетий является ведущим оператором на итало-украинском рынке.

По завершению конференции было принято решение, которое содержит следующее:

- при следующем проведении конференции выделить несколько секций по направлениям тематики докладов;

- выступить с предложением рекомендовать руководителям горнодобывающих предприятий ввести на карьерах «день любителя» в выходные дни, когда не проводятся взрывные и добывающие работы, и дать возможность любителям заниматься изъятием коллекционного материала природного камня. Это послужит толчком развития туристической отрасли и сферы обслуживания в регионах.РІШЕННЯ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні технології та особливості видобутку,
обробки і використання природного каміння»


Напоминаем, что конференция «Современные технологии и особенности добычи, переработки и использования природного камня» будет проводиться и в следующем 2016 году, а потому приглашаем ученых, специалистов и просто любителей драгоценных и декоративных камней принять участие в нашем мероприятии.

Об участии в 2016 году просим обращаться к техническому организатору конференции – заместителю директора ГГЦУ, к.г.н. Гелете Олегу Леонтьевичу – (044) 492-93-28,

e-mail: olgel@gems.org.ua


ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИЙТезисы конференции 2017


Тезисы конференции 2016

All Rights Reserved. Copyright © 2007-2018 DGCU. Registered trademark of DGCU.