Науково-практичний журнал


Шановні колеги!


Раді вас вітати на веб-сторінці науково-практичного журналу «Коштовне та декоративне каміння» (далі – «КДК»).

Наш журнал є періодичним фаховим виданням у сфері гемології і експертної оцінки дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, у тому числі загальної й економічної геології, мінералогії, методів прогнозування, пошуку й оцінки родовищ корисних копалин, інформації щодо динаміки зміни цін на природне дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння на внутрішньому і світовому ринках.

У журналі «КДК» публікуються матеріали теоретичних, експериментальних і методичних досліджень у галузі мінералогії, геохімії, економічної геології, геології родовищ корисних копалин, архітектури, товарознавства українською, російською та англійською мовами.

Сфера розповсюдження та категорія читачів – загальнодержавна і зарубіжна.

Запрошуємо студентів, науковців, фахівців у сфері гемології, геології, дизайну, архітектури і просто аматорів каменю подавати матеріали для публікації в журналі «КДК»!

Кожна стаття проходить рецензування провідними вченими.

Редакція журналу «КДК» дотримується принципів академічної доброчесності, передбачених законами України.

Журнал «КДК» входить до бази даних Google Scholar і Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Публікація матеріалів, які не містять нових наукових результатів і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними, допускається із зазначенням про це.ISSN 2079-1410
Журнал «Коштовне та декоративне каміння» видається з 1995 року


Мова видання:
українська, російська та англійська


Видається 4 рази на рік


Спеціальності ДАК:

04.00.01

04.00.02

04.00.11

04.00.19

04.00.20

ПОЛОЖЕННЯ
про періодичне видання
Державного гемологічного центру України
«Коштовне та декоративне каміння»Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 1587
від 27.07.1995

Видавець та виготовлювач:

Державний гемологічний центр України
(ДГЦУ)

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:

Державний гемологічний центр України
вул. Дегтярівська, 38–44
м. Київ, 04119

Тел.:
+380 (44) 492-93-28

Тел./факс:
+380 (44) 492-93-27

Е-mail: olgel@gems.org.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
серія ДК № 1010
від 09.08.2002

© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119