Дорогоцінне каміння
Декоративне каміння
Навчання
Видання
Новини


Державний гемологічний центр України(ДГЦУ)


Государственный геммологический центр Украины
Олексій Юрійович Лисенко,
кандидат технічних наук,
доктор філософії з технічних наук,
директор Державного
гемологічного центру України.

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ) створено за рішенням Уряду України 7 вересня 1993 року як науково-виробничу організацію при Міністерстві фінансів України. Враховуючи те, що Україна є потенційно потужною гірничо-рудною державою Європи, головним завданням ДГЦУ було започаткування державного інституту незалежної від комерційних інтересів експертизи дорогоцінного, дорогоцінного органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння.

У досить короткий час Центр створив сучасну гемологічну лабораторію, оснащену необхідними приладами для експертизи дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, зібрав унікальну еталонну колекцію мінералів та їх синтетичних аналогів, гірських порід та органогенних утворень (перлів, бурштину, гагату тощо) з усіх куточків світу. В лабораторії працюють висококваліфіковані фахівці, які отримали гемологічну освіту у провідних центрах Європи і здатні вирішити будь-яку діагностичну роботу з коштовностями, провести прогнозування їх вартості, визначити історико-культурну значимість пам'яток культури. Методи гемологічних досліджень в ДГЦУ є уніфікованими відносно європейських та загальносвітових вимог. За результатами експертиз видається уніфікований Експертний висновок про якість і вартість, що підписується експертом та засвідчується підписом керівника і печаткою ДГЦУ.

Государственный геммологический центр Украины На базі Державного гемологічного центру України створено і діють навчальні курси підготовки експертів з діагностики і оцінки діамантів, кольорового дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Курси проводяться за стандартними навчальними програмами, а також за окремими учбово-тематичними планами, розробленими на замовлення. На курсах ДГЦУ вже здобули освіту сотні слухачів, у тому числі з Росії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Білорусі, Молдови. Вперше впорядковано серію друкованих методичних посібників, які у повній мірі відповідають сучасним вимогам гемологічної експертизи та товарознавста коштовностей. Додатково до традиційних для гемологічних осередків навчальних програм і завдяки підтримці провідних фірм з Фінляндії та Італії розроблено програму підготовки експертів декоративного каміння, численні родовища якого знаходяться на території України.

Враховуючи потреби ринку, у ДГЦУ ведеться активна консультативна робота з надрокористувачами та потенційними інвесторами, яким пропонується інформація про родовища каміння в Україні, їх якісні показники, особливості видобування і економічні та технологічні проблеми видобувного та переробного виробництва.

ДГЦУ започаткував перший в Україні гемологічний журнал "Коштовне та декоративне каміння", який щоквартально виходить у світ з 1995 року. Основний девіз видання: "Природне каміння, культура його використання і прогнозування вартості". Журнал визнаний Вищою атестаційною комісією Національної академії наук України як видання, публікації в якому зараховуються при захисті кандидатських та докторських дисертацій. В ньому вже знайшли висвітлення численні теми про методи гемологічної науки, нові знахідки коштовного та декоративного каміння на території України. Постійно опубліковуються наукові статті молодих та досвідчених вчених України та інших країн, подається поточна інформація про ринкові ціни на усі види природного каміння від діамантів до продуктів переробки декоративного каміння.

Учебные курсы, ГГЦУ Ще одним напрямком діяльності ДГЦУ є укладання та видання каталогів декоративного каміння України, а також кадастрів їх родовищ.

ДГЦУ є членом Асоціації ювелірів України та Асоціації "Граніти України". За час свого існування Центр був ініціатором і організатором п'яти міжнародних виставок-ярмарків дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння в Україні (1994 - 1999 роки) і сьогодні залишається постійним і активним учасником багатьох корпоративних заходів виробників.

Дотримуючись курсу загальнодержавних економічних перетворень, наша організація вперше демонополізувала свою діяльність і започаткувала інститут акредитованих експертів (Наказ Міністерства фінансів від 29.01.97 за №19). Така акція дозволить вже в недалекому майбутньому безконфліктно перейти до створення Української колегії акредитованих експертів-товарознавців і далі - до потужних угрупувань виробничників: торгово-промислових палат у справі каменевидобування та каменепереробки, а також в ювелірній справі.

У 1997 році набув чинності Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", в якому вперше на законодавчому рівні визначені основні завдання нашої організації в системі державного контролю та регулювання обігу коштовностей в Україні. Учебные курсы, ГГЦУ В статті 15 (пункт 6) цього Закону сказано: "Державний гемологічний центр України відповідно до законодавства проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зарахованого до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт та методичному їх забезпеченні, проводить гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за розпорядженнями уповноважених органів, пов'язані з незалежною експертизою дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".

Науково-виробничий статус Державного гемологічного центру України визначає сферу напрямків досліджень:Наукова робота в ДГЦУ щорічно корегується.

Перспективи подальшої діяльності Державного гемологічного центру України ми вбачаємо в забезпеченні реальних експертних потреб, розвитку гемологічної науки та освіти, популяризації знань, вивченні потенціалу України в сфері видобування та переробки дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також в роботі, що пов'язана із захистом економічних інтересів України на світовому ринку та захистом інтересів виробників і споживачів в межах країни.Положення про Державний гемологічний центр України


Шановні колеги!

Державний гемологічний
центр України разом із
Київським університетом
будівництва та архітектури представляють до Вашої уваги
новий навчальний посібник
«ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ»


Сучасні
науково-технологічні
розробки!

Використання
пилоподібних відході
в каменеобробної
промисловості
при виробництві
пористих бетонівУВАГА!
ЗМIНИ!

Міністерство фінансів України своїм наказом «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України» від 01.07.2014 № 737, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2014 за № 1003/25780, запровадило форми Висновку за результатами експертизи гемологічних об'єктів (далі – Висновок). Із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737 ДГЦУ буде використовувати дані форми Висновку замість форми Висновку за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних речовин, а також культурних цінностей, затвердженої відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 10.10.2005 № 684.
Курсы НБУ на сегодня Курсы НБУ на сегодня

Курсы НБУ на сегодня Курсы НБУ на сегодняКурсы НБУ на сегодня Курсы НБУ на сегодня

Курсы НБУ на сегодня Курсы НБУ на сегодня
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь
у Міжнародній
науково-практичній конференції
«Сучасні технології
та особливості видобутку,
обробки і використання
природного каміння»
Конференція відбудеться
23-24 листопада 2017 року
м. Київ

Детальніше
про Конференцію тут.


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМАДержавний гемологічний
центр України (ДГЦУ)
повідомляє про розроблення перших
редакцій проектів стандартів ДГЦУ
на методики виконання вимірювання
показників складу та властивостей
дорогоцінного, напівдорогоцінного
та декоративного каміння
при гемологічних дослідженнях:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerAll Rights Reserved. Copyright © 2007-2017 DGCU. Registered trademark of DGCU.