Науково-практичний журнал


Шановні колеги!


Раді вас вітати на веб-сторінці науково-практичного журналу «Коштовне та декоративне каміння».

Наш журнал є періодичним фаховим виданням у сфері гемології і експертної оцінки дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, у тому числі загальної й економічної геології, мінералогії, методів прогнозування, пошуку й оцінки родовищ корисних копалин, інформації щодо динаміки зміни цін на природне дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння на внутрішньому і світовому ринках.

У журналі «Коштовне та декоративне каміння» публікуються матеріали теоретичних, експериментальних і методичних досліджень у галузі мінералогії, геохімії, економічної геології, геології родовищ корисних копалин, архітектури, товарознавства українською, російською та англійською мовами.

Сфера розповсюдження та категорія читачів – загальнодержавна і зарубіжна.

Запрошуємо студентів, науковців, фахівців у сфері гемології, геології, дизайну, архітектури і просто аматорів каменю подавати матеріали для публікації в журналі «Коштовне та декоративне каміння»!

Кожна стаття проходить рецензування провідними вченими.

Редакція журналу «Коштовне та декоративне каміння» дотримується принципів академічної доброчесності, передбачених законами України.

Журнал «Коштовне та декоративне каміння» входить до бази даних Google Scholar і Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Публікація матеріалів, які не містять нових наукових результатів і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними, допускається із зазначенням про це.ISSN 2079-1410
Журнал «Коштовне та декоративне каміння» видається з 1995 року


Мова видання:
українська, російська та англійська


Видається 4 рази на рік


Спеціальності ДАК:

04.00.01

04.00.02

04.00.11

04.00.19

04.00.20

Crossref Member Badge
 DOI 10.53036 ПОЛОЖЕННЯ
про періодичне видання
ДГЦУ
«Коштовне та декоративне каміння»


Свідоцтво реєстрації друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 1587
від 27.07.1995

Видавець та виготовлювач:

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ)

Адреса редакції:

м. Київ, 04119
вул. Дегтярівська, 38–44
+380(44) 495-54-86
olgel@gems.org.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
серія ДК № 1010
від 09.08.2002

© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119