Інформація для авторівРедакція журналу "Коштовне та декоративне каміння" приймає для публікації наукові та науково-публіцистичні статті, тематичні огляди, нариси щодо коштовного, напівкоштовного та декоративного каміння, виробів з нього, напрямів і культури використання, новин світового та вітчизняного ринку тощо.

1. Статті публікуються українською, російською або англійською мовою.
2. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі «doc», шрифт – Times New Roman, розмір 12, з одинарним інтервалом, сторінки без нумерації, вирівнювання по ширині, усі поля – 2 см, абзац – 1,25, без переносів, обсяг статті – 2-8 сторінок формату А4.
3. Структура матеріалів:
  - УДК;
  - назва статті українською (або російською) і англійською;
  - П. І. Б. автора чи авторів українською (або російською) і англійською мовами;
  - номер ORCID авторів (за наявності);
  - анотація (резюме) українською, російською і англійською мовами;
  - ключові слова (не більше 7 слів) українською, російською і англійською мовами;
  - текст статті;
  - відомості про кожного автора українською (або російською) і англійською мовами, де вказано: прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи і посада; службова адреса; номер телефону, e-mail;
  - список літератури.
4. Малюнки (у форматі JPG) та таблиці (мають бути вертикально розташовані) повинні мати назву та посилання на них у тексті статті.
5. Формули повинні бути набрані у редакторі формул MathType (посилання на формули у тексті мають вигляд (1), (2-4)).
6. Перелік літератури за алфавітним порядком (посилання у тексті мають вигляд: [1], [2 – 6]).
7. Рукопис повинен бути датований і підписаний автором.
8. Матеріали подаються до редакції для редагування і корекції тексту не пізніше ніж за 1,5 місяця, а для форматування – за 1 місяць до публікації видання "КДК".
9. Редакція не несе відповідальності за точність викладених у матеріалах фактів, цитат, географічних назв, власних імен, бібліографічних довідок і можливі елементи прихованої реклами, а також використання службових й конфіденційних матеріалів окремих організацій, картографічних установ, усіх об'єктів інтелектуальної власності та залишає за собою право на літературне й грамати­чне редагування.
10. Неопубліковані матеріали, рисунки, графіки та фото автору не повертаються.

Редакція запрошує

всіх бажаючих висловити свою думку про ті чи інші публікації, дискусійні питання та взяти участь в обговоренні різних наукових і практичних аспектів у сфері гемології, а також щодо розвитку бізнесу природного каміння. Телефонуйте до редакції або надсилайте листи електронною поштою.

Просимо звертатись за адресою:

ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119,
тел./факс 492 93 27,

e-mail: olgel@gems.org.ua

© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119