Екcпертиза

Україна,
Київ.
ДГЦУ    Державний гемологічний центр України (далі - ДГЦУ), атестований у 2008 році як наукова установа, здійснює наукову і науково-технічну діяльність, а також виконує роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного їх застосування під час проведення науково-технічної експертизи у сфері видобутку і використання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зразків мінералів, мінеральних продуктів і гірських порід. ДГЦУ також надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт і методичного їх забезпечення, проводить гемологічні дослідження сировини тощо.

У квітні 2009 року Міністерство освіти і науки України внесло ДГЦУ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво серії НД № 01175 від 24 квітня 2009 року).

Наукова та науково-технічна діяльність у Державному гемологічному центрі України фінансується за бюджетною програмою «Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих і соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні». Актуальність зазначеної бюджетної програми визначена тим, що її зміст і виконання з боку ДГЦУ відповідають функціям Мінфіну щодо:

    −  розробки і проведення єдиної державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та контролю за операціями з ним;
    −  міжгалузевої координації діяльності суб'єктів, які здійснюють видобуток, виробництво, переробку та реалізацію дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
    −  удосконалення державного регулювання видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У рамках бюджетної програми ДГЦУ постійно вдосконалює науково-методичну базу експертної діяльності у сфері гемології, виконує наукові дослідження дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння і створює нові методики. Метою виконання програми і зазначених вдосконалень є встановлення об'єктивних якісних характеристик каміння, визначення тих параметрів, від яких залежить правильна вартісна оцінка гемологічних об'єктів та якісна експертиза в цілому.

    Напрями науково-технічної діяльності:

Розробка довідкових вартісних показників на діаманти, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне та декоративне каміння, вироби з каміння. Оприлюднення вартісних показників на каміння в бюлетені «Довідник цін коштовного та декоративного каміння».

Розробка і впровадження технічних умов на атестацію та експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдороцінного і декоративного каміння.

Розробка та впровадження критеріїв розпізнавання природи дорогоцінного каміння (природний/штучний, облагороджений тощо).

Розробка і впровадження системи електронного документообігу для процедури оформлення митних декларацій за напрямками (дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, декоративне каміння, інструменти, технічні алмази).

Розробка і впровадження загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної мережі у гемології (гемологічної платформи).

Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдороцінного та декоративного каміння на основі передового міжнародного досвіду.

    Міжнародна діяльність ДГЦУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 307 на ДГЦУ покладено виконання функцій національного органу з питань імпорту-експорту алмазів відповідно до сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу. ДГЦУ є національним органом з питань експорту-імпорту алмазів за сертифікаційною схемою Кімберлійського процесу, що діє під егідою ООН. У рамках діяльності цього процесу гемологічний центр бере участь у розробці засад єдиних міжнародних правил експертизи і торгівлі алмазною сировиною. Міжнародна пленарна зустріч Кімберлійського процесу, в роботі якої брали участь фахівці ДГЦУ, відбулася в м. Єрусалимі (Ізраїль) 1–4 листопада 2010 року.

ДГЦУ є членом Всесвітньої конфедерації ювелірів (CIBJO), яка є дорадчим органом Економічної та Соціальної Ради ООН. У рамках співпраці з конфедерацією ДГЦУ здійснює роботу із гармонізації термінології, номенклатури, стандартів і правил, що діють в Україні у торгівлі дорогоцінним камінням, до відповідних міжнародних вимог у цій галузі. Міжнародний конгрес Всесвітньої конфедерації ювелірів, у якому брав участь ДГЦУ, відбувся 7–20 травня 2012 р. у м. Віченца, Італія.

ДГЦУ є постійним учасником Всесвітньої ради з бурштину, де бере участь у роботі комісії із сертифікації бурштину. Співробітник ДГЦУ канд. геол. наук Беліченко О.П. є науковим секретарем щорічних міжнародних конференцій «Український бурштиновий світ».

    Видавнича діяльність

ДГЦУ щоквартально видає журнал «Коштовне та декоративне каміння», який входить до переліку періодичних друкованих наукових фахових видань, затверджених ВАК НAH України за спеціальністю геологія.

Крім того, ДГЦУ на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.95 № 369 готує і видає періодичний довідник оптових цін на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне і декоративне каміння - бюлетень «Довідник цін коштовного та декоративного каміння» (реєстраційне свідоцтво №15183-3755Р від 12.05.2009), у якому оприлюднює індикаторні показники вартості на всі види природного каміння та вироби з нього.

Відповідно до наказу Мінфіну № 312 від 06.12.2000 ДГЦУ веде реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

Результати досліджень ДГЦУ підготовлені та оприлюднені більше як у 150 друкованих роботах, у тому числі в монографіях: «Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів», «Оцінка культурних цінностей», «Неметалічні корисні копалини України» та в численних методичних виданнях.

Складовою наукової діяльності центру також є участь у науково-практичних конференціях.

Фахівці Державного гемологічного центру України щорічно підвищують свою кваліфікацію в провідних гемологічних центрах та лабораторіях світу.

Кількість працівників основної діяльності становить 30 осіб, 8 кандидатів наук і 4 аспіранти та пошукачі наукового ступеня кандидата наук.

повернутися на початок сторінки


Конференція.ДГЦУ.
Київ. Січень, 2024

26 січня 2024 року директор ДГЦУ Андрій Ткаленко разом з головою НТР ДГЦУ Олегом Гелетою та керівниками тем наукових досліджень, які виконувались у ДГЦУ в 2023 році, взяли участь в організованій Міністерством фінансів України онлайн-конференції, де було проведено приймання звітів за результатами проведених наукових досліджень та науково-технічних розробок ДГЦУ.
Приймальною комісією під головуванням начальника Управління державної політики у сфері пробірного контролю та документів суворої звітності Мінфіну Володимира Короля один проміжний та три остаточні звіти ДГЦУ були прийняті та отримали високу оцінку від членів Приймальної комісії.
Також наукові роботи ДГЦУ отримали позитивні відгуки від провідних фахівців: доктора геологічних наук професора кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Митрохина О.В., доктора технічних наук, професора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Зуєвської Н.В., проректора з наукової роботи Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» кандидата геологічних наук доцента Нікітенка І.С.
Наукова продукція, отримана в результаті виконання наукових досліджень, упроваджена в роботу ДГЦУ, зокрема, таких профільних установ України, як Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія». У подальшому планується впровадити результати в роботу Мінфіну, інших державних установ і суб’єктів господарювання.

повернутися на початок сторінки
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Січень, 2023

25 січня 2024 року відбулось планове засідання НТР ДГЦУ щодо розгляду та затвердження тем наукових досліджень і науково-технічних робіт ДГЦУ на 2025 рік.
У процесі обговорення було зазначено актуальність тем, яка визначена євроінтеграційними прагненнями України. Всі запропоновані теми були схвалені одностайно.повернутися на початок сторінкиМіністерство фінансів України, ДГЦУ.
Київ. Грудень, 2023
27 грудня 2023 року відбулось онлайн-засідання Наукової ради Міністерства фінансів України під керівництвом Міністра фінансів Сергія Марченка щодо розгляду пропозицій ДГЦУ до Тематичного плану науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України на 2024 рік.
Теми науково-дослідних робіт були представлені директором ДГЦУ Андрієм Ткаленком та Головою науково-технічної ради ДГЦУ Олегом Гелетою.
Відзначено актуальність власних наукових розробок у контексті гармонізації міжнародної термінології у сфері гемології, що поліпшить інтеграцію до європейської спільноти, забезпечить модернізацію до сучасних стандартів світової гемологічної науки як складової підвищення якості й розширення можливостей гемологічної експертизи та освіти в Україні.
Пропозиції ДГЦУ щодо науково-дослідних робіт після обговорення було схвалено одноголосно Науковою радою Міністерства фінансів України.

повернутися на початок сторінкиЗасідання НТР ДГЦУ.
Київ. Грудень, 2023

21 грудня 2023 року відповідно до календарного плану відбулося засідання Науково-технічної ради ДГЦУ.
На засіданні відбувся захист звітів з науково-дослідних робіт, які відповідно до календарного плану були виконані у 2023 році. Також було розглянуто і затверджено науково-технічну продукцію, отриману в результаті їх виконання.
Окрім того, директор ДГЦУ Андрій Ткаленко привітав Олега Гелету з поверненням з лав ЗСУ на посаду заступника директора та керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння та запропонував обрати Олега Гелету головою НТР ДГЦУ. Члени науково-технічної ради підтримали цю пропозицію.
Вітаємо, Олеже Леонтієвичу, з переобранням на цю посаду та бажаємо нових творчих успіхів!

повернутися на початок сторінкиКонференція.ДГЦУ. КНУ.
Київ. Листопад, 2023

24-25 листопада 2023 року згідно з Меморандумом про співпрацю між ДГЦУ та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на базі ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка відбулась щорічна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння».
У конференції взяли участь науковці Державного гемологічного центру України, ННІ «Інститут геології», Національного університету «Києво-Могилянська академія», НТУ «Дніпровська політехніка», ІГН НАНУ, ДП «Алкон» НАНУ, Інституту метеорології НАНУ, аспіранти та фахівці.
Під час конференції було розглянуто низку актуальних питань сучасної гемологічної науки, зокрема доповідь директора ДГЦУ Андрія Ткаленка про участь у міжнародній Пленарній зустрічі країн-учасниць Кімберлійського процесу в місті Вікторія Фоллз, Республіка Зімбабве, 05–10 листопада 2023 року.

повернутися на початок сторінки
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Жовтень, 2023

03 жовтня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради ДГЦУ, на якому було розглянуто і схвалено результати виконання науково-дослідних та науково-технічних робіт по ІІІ проміжному етапу виконання ННТР (01.07.2023–30.09.2023).
Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!повернутися на початок сторінки
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Липень, 2023

03 липня 2023 року відбулося планове засідання Науково-технічної ради ДГЦУ, на якому було розглянуто і схвалено результати виконання науково-дослідних та науково-технічних робіт по ІІ проміжному етапу.
Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!повернутися на початок сторінки
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Квіень, 2023

03 квітня 2023 року відбулося планове засідання Науково-технічної ради ДГЦУ, на якому було розглянуто і схвалено результати виконання науково-дослідних та науково-технічних робіт по І проміжному етапу.
Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!


повернутися на початок сторінкиДГЦУ, Міністерство фінансів України.
Київ. Січень, 2023

11 січня 2023 року наукові фахівці ДГЦУ взяли участь в онлайн-конференції, організованої Міністерством фінансів України, щодо приймання звітів з виконання ДГЦУ у 2022 році наукових досліджень та науково-технічних розробок.
Приймальною комісією під головуванням начальника Управління державної політики у сфері пробірного контролю та документів суворої звітності Мінфіну Володимира Короля проміжні та остаточні звіти ДГЦУ було прийнято без зауважень.
Наукові роботи ДГЦУ отримали позитивні відгуки від провідних спеціалістів галузі: доктора технічних наук, професора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Зуєвської Н.В.; доктора геологічних наук, професора, завідувача відділу літології Інституту геологічних наук НАН України Ковальчука М.С.; доктора геологічних наук, головного наукового співробітника Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України Сьомки В.О.; в.о. проректора з наукової роботи Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидата геологічних наук, доцента Нікитенка І.; завідувача кафедри загальної та структурної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидата геологічних наук, доцента Шевченка С.В.
Результати виконання наукових досліджень та науково-технічних робіт у 2022 році впроваджено у роботу ДГЦУ та профільних установ України: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Львівського національного університету імені Івана Франка; Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка; Союзу ювелірів України та Ювелірної компанії «DC Crystals».

повернутися на початок сторінкиДГЦУ, Міністерство фінансів України.
Київ. Січень, 2023

09 січня 2023 року Державний гемологічний центр України включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідотство
Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави – це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ та закладів вищої освіти, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.
Працюємо на результат!

повернутися на початок сторінки
ДГЦУ, Міністерство фінансів України.
Київ. Грудень, 2022


29 грудня 2022 року відбулось онлайн-засідання Наукової ради Міністерства фінансів України щодо розгляду пропозицій ДГЦУ до Тематичного плану науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України на 2023 рік.
Теми науково-дослідних робіт були представлені директором ДГЦУ Андрієм Ткаленком та керівниками науково-дослідних робіт.
Було відзначено актуальність власних наукових розробок у розрізі розширення терміну «криваві алмази», що було використано в роботі ДГЦУ стосовно міжнародної ізоляції росії та білорусі, а також використання наукових розробок ДГЦУ в роботі новоствореної робочої групи Кімберлійського процесу з реформ, до складу якої цього року була включена Україна.
Усі пропозиції ДГЦУ щодо науково-дослідних робіт після обговорення було схвалено Науковою радою Міністерства фінансів України.

повернутися на початок сторінкиЗасідання НТР ДГЦУ.
Київ. Грудень, 2022

21 грудня 2022 року відповідно до календарного плану пройшло засідання Науково-технічної ради ДГЦУ.
На засіданні відбувся захист звітів з науково-дослідних робіт, які були виконані у 2022 році. Також було розглянуто і затверджено науково-технічну продукцію, отриману в результаті їх виконання; затверджено календарні плани виконання науково-дослідних робіт на 2023 рік.

повернутися на початок сторінкиДГЦУ, Міністерство фінансів України.
Київ. Листопад, 2022


Державний гемологічний центр України нещодавно пройшов державну атестацію, отримавши високу атестаційну оцінку своєї наукової діяльності.
За висновком атестаційної комісії ДГЦУ віднесено до другої класифікаційної групи.
Наукові результати ДГЦУ відповідають міжнародним стандартам високого рівня (нове знання у традиційній галузі науки). З точки зору оригінальності, значущості та наукової етики ці наукові результати можуть бути порівняні з добрими роботами на міжнародному рівні. Дослідження задовольняють високим міжнародним стандартам досконалості.

Працюємо на результат!


повернутися на початок сторінки


ДГЦУ, КНУ імені Тараса Шевченка
Київ. Листопад, 202211 листопада 2022 року згідно з Меморандумом про співпрацю між ДГЦУ та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на базі навчально-наукового інституту «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка було проведено науково-практичний семінар «Сучасні проблеми гемологічної науки».
У семінарі взяли участь науковці Державного гемологічного центру України, ННІ «Інститут геології», НТУ «Дніпровська політехніка», ІГН НАНУ, ДП «Алкон» НАНУ, Інституту метеорології НАНУ, аспіранти та фахівці.
Під час семінару було розглянуто низку актуальних питань сучасної гемологічної науки, зокрема доповідь директора ДГЦУ Андрія Ткаленка щодо участі офіційної делегації ДГЦУ у пленарному засіданні Кімберлійського процесу з огляду на триваючу військову агресію росії проти України.
Також були заслухані доповіді Гаєвського Ю.Д. «Сучасні методи досліджень процесів облагородження в колумбійських смарагдах» та Сергієнка І.А. «Оцінка стійкості декоративних гірських порід до дії кислотних опадів за допомогою екстрактора Сокслета».
Сергієм Шевченком (НТУ «Дніпровська політехніка») була представлена апробація наукових результатів у рамках підготовки докторської дисертації за тематикою коштовного каміння України.
Представлені доповіді були обговорені учасниками семінару та за його результатами прийнято резолюцію.

повернутися на початок сторінки
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Жовтень, 2022

03 жовтня 2022 року відбулося засідання НТР ДГЦУ. На засіданні було представлено результати по ІІІ проміжному етапу виконання науково-дослідних робіт за 2022 рік.
Результати було обговорено і схвалено одноголосно без жодних зауважень.
Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!

повернутися на початок сторінки


Засідання НТР ДГЦУ.
Київ. Вересень, 2022
7 вересня 2022 року відбулося розширене засідання НТР ДГЦУ, присвячене 29-ій річниці створення ДГЦУ.
З привітальним словом виступив начальник Управління державної політики у сфері пробірного контролю та документів суворої звітності Мінфіну Володимир Король, який відмітив досягнення гемологічного центру та побажав подальших успіхів, миру і процвітання установі та співробітникам.
Директор ДГЦУ Андрій Ткаленко звітував про здобутки і плани розвитку установи, він відзначив плідну працю наукових фахівців, незважаючи на обставини воєнного стану.
Також виступив радник директора Михайло Зуєв, який привітав від імені Голови піклувальної ради ДГЦУ академіка Станіслава Довгого організацію з річницею та доповів про хід робіт щодо відкриття Науково-освітнього центру «Інтерактивний Музей мінералів при ДГЦУ».

повернутися на початок сторінкиЗасідання НТР ДГЦУ.
Київ. Липень, 2022
04 липня 2022 року відбулося засідання НТР ДГЦУ. На засіданні було представлено результати по ІІ проміжному етапу виконання науково-дослідних робіт за 2022 рік. Результати було обговорено і схвалено одноголосно без жодних зауважень.
Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!

повернутися на початок сторінки12 травня 2022 р.
Засідання НТР ДГЦУ. Київ. Травень, 2022


12 травня 2022 року відбулося засідання НТР ДГЦУ. На засіданні було представлено результати по першому проміжному етапу виконання науково-дослідних робіт за 2022 рік. Результати було обговорено і схвалено одноголосно без жодних зауважень. Наукова робота у ДГЦУ триває, працюємо на результат!

повернутися на початок сторінки


16 лютого 2017
року на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів
до Науково-технічної ради ДГЦУ.


До складу науково-технічної ради ДГЦУ увійшло 16 кандидатур: директор ДГЦУ Лисенко О.Ю. – Голова НТР; Ткаленко А.М. – заступник голови НТР, Грущинська О.В. – керівник сектору – вчений секретар, Ільченко Т.А. – секретар НТР; заступник директора Татарінцев В.І.; заступник директора Гелета О.Л.; керівник відділу Манохін О.Г.; керівник відділу Беліченко О.П.; керівник лабораторії Бєлєвцев О.Р.; головний фахівець Гаєвський Ю.Д.; головний фахівець Вишневська Л.І.; головний фахівець Ладжун Ю.І.; головний фахівець Ємельянов І.О., головний фахівець Татарінцева К.В., головний фахівець Сергієнко І.А., головний фахівець Горобчишин О.В.


повернутися на початок сторінки


02 липня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України02 липня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


30 квітня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України30 квітня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


05 березня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України05 березня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки
12 січня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України12 січня на засіданні НТР відбувся розгляд та затвердження річного плану засідань НТР ДГЦУ з урахуванням затверджених тематик НДР з приведенням їх до захисту у відповідності з календарним планом. Затвердження зведеного тематичного плану ДГЦУ на 2015 рік. Розгляд та затвердження науково-технічної продукції за 2014 року.


повернутися на початок сторінки
26 грудня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України26 грудня на засіданні НТР відбувся захист звітів науково-дослідних робіт за 2014 р. Розгляд нових тарифів на договірні роботи за напрямком експертизи і науково-практичних досліджень декоративного каміння і мінеральних продуктів. Розгляд питання підтримки висунення циклу підручників за напрямом «Геологія» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки (підручники) у 2015 році.


повернутися на початок сторінки
6 листопада 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 листопада на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


5 жовтня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України5 жовтня на засіданні НТР було розглянуто питання щодо подання до друку науково-практичного видання «Яшми України», автори Нестеровський В.А., Лисенко О.Ю., Гелета О.Л. і Сурова В.М., а також розглянуто питання щодо публікації Збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння».


повернутися на початок сторінки


/>

10 вересня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України10 вересня на засіданні НТР були затверджені теми та керівники науково-дослідних робіт на 2015 рік.


повернутися на початок сторінки


3 вересня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України3 вересня на плановому засіданні НТ,С відповідно до календарного плану були розглянуті і прийняті проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються вв ДГЦУ, також затверджена методична інструкція «Класифікація огранених синтетичних алмазів за якісними і кількісними характеристиками»


повернутися на початок сторінки


6 серпня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 серпня на засіданні НТР було затверджено рішення про призупинення НДР «Перегляд чинних та створення нових державних стандартів України у сфері геммології та ювелірної справи».


повернутися на початок сторінки


11 липня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України11 липня 2014 року на засіданні НТР було затверджено теми та керівники науково-дослідних робіт на 2015 рік, а також затверджено тимчасову інструкцію експертизи декоративного каміння і мінеральних продуктів.


повернутися на початок сторінки


1 липня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України1 липня 2014 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


Cвідоцтво про внесення ДГЦУ
до Державного реєстру
наукових установ26 червня 2014
Державний гемологічний центр України
отримав свідоцтво про внесення
до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка
держави до 2016 року.
повернутися на початок сторінки6 травня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 травня 2014 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


4 березня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України4 березня 2014 р. року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану
було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки


9 січня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України9 січня 2014 р на засіданні НТР було затверджено річний план засідань НТР ДГЦУ з урахуванням затверджених тематик НДР з приведенням їх до захисту згідно з календарним планом. Зведений тематичний план ДГЦУ на 2014 рік:

1. Створення єдиної інформаційної платформи засобів і продукції українського сегмента світового ринку товарів і послуг у сфері гемології (продовження роботи над ІІ етапом).
ІІ етап (2013–2014 рр.): Створення комплексної автоматизованої системи електронного документообігу Державного гемологічного центру України, інтеграції її з іншими інформаційними системами.

2.Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014–2015 рр.): Створення бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння другого-четвертого порядку.

3. Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменя та з метою паспортизації (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014–2015 рр.): Розпізнавання огранених ювелірних вставок за природою каменю (природний/штучний) та їх паспортизація.

4. Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, влив високого тиску і нагріву, відпал тощо) (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Розробка методики діагностики облагороджених дорогоцінних каменів за допомогою складного гемологічного обладнання.

5. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Моніторинг та створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ південної частини України, узагальнення усіх баз даних, побудування карти дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння.

6. Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння України (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння у південній та східній частинах України.

7. Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Вивчення нормативно-правових можливостей та економічної доцільності введення старательського видобутку природного каміння (окрім дорогоцінного). Підготовка рекомендацій щодо запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння.

8. Аналіз і розробка критеріїв формування інформаційних масивів родовищ декоративного каміння України на основі системного підходу (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Формування інформаційних масивів для вирішення задач класифікації – створення баз даних.

9. Комплексна гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів.

10. Створення методики визначення стану збереженості пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Обробка результатів ультразвукового зондування пам'яток з декоративного каміння України та створення методики визначення стану їх збереженості.

11. Перегляд чинних та створення нових державних стандартів України у сфері гемології та ювелірної справи (робота над І етапом).
І етап (2014 р): Перегляд стандартів України з термінології у сфері гемології, ювелірної справи, видобутку та обробки декоративного каміння.

повернутися на початок сторінки


27 грудня 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


27 грудня 2013 року на плановому засідання НТР відбувся
захист звітів науково-дослідних робіт за 2013 р

повернутися на початок сторінки
28 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


28 листопада 2013 року на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято результати науково-дослідних робіт, які виконувались в ДГЦУ в 2013 році


повернутися на початок сторінки


11 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


11 листопада 2013 року на засіданні НТР відбувся розгляд проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм висновків, які видаються Державним гемологічним центром України».


повернутися на початок сторінки


4 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


4 листопада 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ. Окрім цього, вивчено питання про оновлення методичного посібника для навчального курсу «Атестація та експертна оцінка діамантів». Також запропоновано створити робочу групу для взаємодії ДГЦУ з іншими гемологічними лабораторіями.


повернутися на початок сторінки


9 вересня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


9 вересня 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки5 липня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


5 липня 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто та ухвалено проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються в ДГЦУ.

Також було розглянуто та затверджено тему науково-дослідної роботи, виконання якої планується розпочати у 2014 році.


повернутися на початок сторінки15 квітня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


15 квітня 2013 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено екзаменаційні вимоги щодо складання підсумкового іспиту для отримання Свідоцтва підвищення кваліфікації державного зразка слухачами навчальних курсів за напрямами підготовки експертів гемологів та затверджено екзаменаційні білети до підсумкового іспиту для отримання Свідоцтва підвищення кваліфікації державного зразка.


повернутися на початок сторінки2 квітня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


2 квітня 2013 року на плановому засіданні НТР згідно календарного плану було розглянуто та ухвалено проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінкиУкраїна,
Київ.
ДГЦУДержавний гемологічний центр України
провів семінар за темою

«ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ»

Семінар відбувся 18 березня 2013 р. в навчальному класі відділу експертизи
напівдорогоцінного і декоративного каміння ДГЦУ.

У програмі семінару:

 1. Загальні відомості про декоративне каміння.
 2. Видобуток, обробка і використання декоративного каміння.
 3. Ідентифікація, характеристики і діагностичні ознаки торгових марок.
 4. Стандарти на продукцію з декоративного каміння.
 5. Методи лабораторної діагностики декоративного каміння.

Доповідачі:

 • Горобчишин О.В. - головний фахівець відділу експертизи
  напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ;
 • Сергієнко І.А. - головний фахівець науково-дослідної лабораторії ДГЦУ.

Були запрошені всі бажаючі.


повернутися на початок сторінки23 січня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


23 січня 2013 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено наступні методики діагностики дорогоцінного каміння розроблені на основі результатів виконання науково-дослідних робіт:

 • Методика діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу.
 • Методика діагностики бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-Фур'є спектроскопії.
 • Методика діагностики облагороджених природних алмазів за допомогою ІЧ-Фур'є спектроскопії.

Ці методики затверджено наказом ДГЦУ від 25.011.2013 р. № 6/13-1 та використовуються у роботі відділів експертизи алмазів, експертизи дорогоцінного каміння та науково-дослідної лабораторії ДГЦУ


повернутися на початок сторінкиУ 2012 році Науково-технічною радою (далі – НТР)
ДГЦУ було проведено 5 засідань згідно
з календарним планом роботи.


19 грудня 2012 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено методичні інструкції «Розпізнавання природи огранованих алмазів», «Розпізнавання природи кольору чорних огранованих алмазів» і «Методика діагностики дорогоцінного каміння методом IЧ-Фур'є спектроскопії». Ці інструкції затверджено наказом ДГЦУ від 21.12.2012 р.
№ 149/12-1.
Також на цьому засіданні відбулося обговорення та ухвалення проекту наказу Мінфіну «Про порядок експертизи дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння» і проекту наказу Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування документів Державного гемологічного центру України, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій», які сьогодні знаходяться на розгляді в Міністерстві фінансів України.
27 грудня 2012 року на плановому засіданні НТР відбувся захист звітів науково-дослідних робіт за 2012 рік. Науково-технічною радою ДГЦУ розглянуто та затверджено одинадцять науково-дослідних робіт, з яких вісім перехідних і три заключні, а саме:
  «Інструментальна діагностика бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-Фур'є спектрометрії»;
  «Дослідження та встановлення ознак облагородження природних алмазів за допомогою ІЧ- Фур'є спектроскопії та інших аналітичних методів. Створення бібліотеки інфрачервоних спектрів облагороджених алмазів»;
  «Розробка критеріїв інструментальної діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу».

  Затверджено план роботи Науково-технічної ради ДГЦУ на 2013 рік:

 1. Створення єдиної інформаційної платформи засобів і продукції українського сегмента світового ринку товарів і послуг у сфері гемології (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Створення комплексної автоматизованої системи електронного документообігу Державного гемологічного центру України, інтеграція її з іншими інформаційними системами.
 2. Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку (продовження роботи над І етапом).
  І етап (2012–2013 рр.): Створення бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (рубіни, сапфіри сині, смарагди та олександрити).
 3. Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменю та з метою паспортизації (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Комплексне дослідження характеристичних ознак огранених алмазів з метою створення багатопараметричної бази даних як основи їх паспортизації.
 4. Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, влив високого тиску і температури, відпал тощо) (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Інструментальне дослідження облагороджених дорогоцінних каменів з метою виявлення критеріїв та ознак облагородження (комплексне гемологічне дослідження із застосуванням складного гемологічного обладнання).
 5. Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння на основі передового міжнародного досвіду (закінчення роботи над І етапом).
  І етап (2012-2013 рр.): Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння на основі передового міжнародного досвіду.
 6. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Моніторинг та створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ західної та північної частин України.
 7. Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння України (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння у західній та центральній частинах України.
 8. Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Аналіз діючого вітчизняного законодавства та вивчення нормативно-правових можливостей і економічної доцільності введення старательського видобутку дорогоцінного каміння в Україні.
 9. Аналіз і розробка критеріїв формування інформаційних масивів родовищ декоративного каміння України на основі системного підходу (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Розробка основної концепції побудови моделей інформаційних масивів для вирішення задачі класифікації параметрів родовищ декоративного каміння – аналіз і розробка критеріїв.
 10. Комплексна гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Гемологічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів.
 11. Створення методики визначення стану збереження пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Польові дослідження пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування.

повернутися на початок сторінки


28 вересня 2012 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України28 вересня 2012 р. відбулося планове засідання Науково-технічної ради (далі - НТР) Державного гемологічного центру України.

На порядку денному одним з основних стало питання членства ДГЦУ в Технічному комітеті стандартизації «Ювелірна промисловість» (TK 32). Ініціатором оновлення складу TK 32 виступила Державна пробірна служба України. Після обговорення цього питання ухвалили: призначити керівника відділу дорогоцінного каміння Беліченко О.П. представником ДГЦУ в ТК 32 та звернутися до Державної пробірної служби з пропозицією про створення підкомітету з дорогоцінного каміння з кандидатурою керівника відділу дорогоцінного каміння Беліченко О.П. у функції Голови підкомітету з дорогоцінного каміння.

Також у контексті питання стандартизації було ухвалено пропозицію заступника директора Татарінцева В.І. щодо оновлення існуючого ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські» у складі робочої групи: Татарінцев В.І., Гелета О.Л., Бєлєвцев О.Р., Сурова В.М., Ємельянов І.О., Ладжун Ю.І.

Окрім цього, на засіданні обговорювали питання залучення профільних геологічних інститутів до сумісної роботи з розробки нових методик, методів та нового обладнання для діагностики дорогоцінного каміння.

Також обговорювалися результати Міжнародної наукової конференції «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій», що проходила 11-13 вересня 2012 року у Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, на якій Державний гемологічний центр України виступив співорганізатором, а його співробітники взяли активну участь у роботі конференції.

До того ж було ухвалено випустити тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», яка відбудеться 17 жовтня 2012 року.


повернутися на початок сторінки


Міжнародна наукова конференція
«Моделі утворення алмазу та його корінних джерел.
Перспективи алмазоносності Українського щита
і суміжних територій»11-13 вересня 2012 року у Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України пройшла міжнародна наукова конференція «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій», на якій Державний гемологічний центр України виступив співорганізатором, а його співробітники взяли активну участь у роботі конференції.
У перший день роботи конференції директор ДГЦУ Лисенко Олексій Юрійович виступив з доповіддю на тему «Щодо питання корисності, розподілу ресурсів та опанування нових сегментів ринку послуг у сфері гемології».

Також у перший день роботи конференції були зроблені стендові доповіді співробітниками ДГЦУ Гаєвським Ю.Д., Грущинською О.В. на тему «Встановлення ознак облагородження діамантів за допомогою методу інфрачервоної-Фур'є спектроскопії з використанням приставки дифузійного відбиття» та Татарінцевим В.І., Ємельяновим І.О. у співавторстві зі співробітником Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Катрушею А.М. на тему «Діагностичні критерії природних та синтетичних чорних алмазів з природним та штучно отриманим забарвленням».У рамках роботи конференції для її учасників було організовано семінар з відвідуванням ДГЦУ, на якому учасників конференції з Росії та України ознайомили з основними напрямками роботи ДГЦУ, здобутками наукових досліджень щодо вивчення діамантів та методів експертизи дорогоцінного, дорогоцінного органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння.З матеріалами конференції можна ознайомитись у збірнику тез "Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій" Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 11-13 вересня 2012 р.), а також у наступних випусках журналу "Коштовне та декоративне каміння".

повернутися на початок сторінкиУкраїна,
Київ.
ДГЦУУ Державному гемологічному центрі 21 червня 2012 року відбувся науково-практичний семінар "Використання електронної мікроскопії та іншого електронно-оптичного обладнання для вирішення наукових та прикладних завдань у сучасній гемології".

З методами використання сучасного аналітичного обладнання учасників семінару ознайомили представники японської фірми "Tokyo boeki technology ltd".

Було представлено таке обладнання: електронні мікроскопи (JEOL Ltd.), оптичні мікроскопи (NIKON INSTECH Ltd.), системи рентгенівського мікроаналізу та рентгенофлуоресцентного аналізу (Oxford Instruments Ltd.), рентгенівські дифрактометри (Rigaku Corporation) та ін.

Використання сучасного обладнання дозволить у майбутньому суттєво підвищити швидкість ідентифікації гемологічних об'єктів, визначення їх властивостей, параметрів якості тощо.

повернутися на початок сторінки


Украина,
Киев.
ГГЦУ21 лютого 2012 року на загальних зборах ДГЦУ відбулися вибори членів до науково-технічної ради ДГЦУ.

До складу науково-технічної ради ДГЦУ увійшло дванадцять кандидатур: директор ДГЦУ Лисенко О.Ю. - Голова НТР; в.о. вченого секретаря Грущинська О.В. - секретар НТР; заступник директора Татарінцев В.І.; заступник директора Гелета О.Л.; керівник відділу Манохін О.Г.; керівник відділу Беліченко О.П.; керівник лабораторії Бєлєвцев О.Р.; головний фахівець Гаєвський Ю.Д.; головний фахівець Вишневська Л.І.; головний фахівець Ладжун Ю.І.; головний фахівець Сурова В.М.; головний фахівець Сергієнко І.А.

15 березня 2012 року відбулося перше засідання Науково-технічної ради ДГЦУ, де на порядку денному розглядали затвердження тем і керівників науково-дослідних робіт ДГЦУ на 2012 рік. Також обговорювали питання розширення матеріальної бази науково-дослідної лабораторії для підвищення ефективності проведення науково-дослідних робіт у ДГЦУ та гемологічної експертизи підвищеної складності.повернутися на початок сторінки


Напрями
науково-технічної
діяльності ДГЦУ
Міжнародна
діяльність ДГЦУ
Видавнича
діяльність ДГЦУ


Конференції.
Семінари.
Збори.2023


Онлайн-засідання
Наукової ради
Міністерства фінансів України
27 грудня 2023 р


Планове засідання НТР
21 грудня 2023 р


Конференція.ДГЦУ. КНУ.
24-25 листопада 2023 р


Планове засідання НТР
03 жовтня 2023 р


Планове засідання НТР
03 липня 2023 р


Планове засідання НТР
03 квітня 2023 р


Онлайн-засідання
Наукової ради
Міністерства фінансів України
11 січня 2023 р

16 лютого 2017 року
на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів
до Науково-технічної
ради ДГЦУ.


Планове засідання НТР
02 липня 2015 р


Планове засідання НТР
30 квітня 2015 р


Планове засідання НТР
05 березня 2015 р


Планове засідання НТР
12 січня 2015 р


Планове засідання НТР
26 грудня 2014 р


Планове засідання НТР
6 листопада 2014 р


Планове засідання НТР
5 жовтня 2014 р


Планове засідання НТР
10 вересня 2014 р


Планове засідання НТР
03 вересня 2014 р


Планове засідання НТР
06 серпня 2014 р


Планове засідання НТР
11 липня 2014 р


Планове засідання НТР
1 липня 2014 р

Cвідоцтво про внесення ДГЦУ
до Державного реєстру
наукових установ


Планове засідання НТР
6 травня 2014 р


Планове засідання НТР
4 березня 2014 р


Планове засідання НТР
9 ciчня 2014 р


Планове засідання НТР
27 грудня 2013 р


Планове засідання НТР
28 листопада 2013 р


Планове засідання НТР
11 листопада 2013 г


Планове засідання НТР
4 листопада 2013 р


Планове засідання НТР
9 вересня 2013 р


Планове засідання НТР
5 липня 2013 р


Планове засідання НТР
15 квітня 2013 р


Планове засідання НТР
2 квітня 2013 р


Державний
гемологічний
центр України
провів семінар за темою
«ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ
УКРАЇНИ ТА СВІТУ»
(18 березня 2013 р.)


Планове засідання НТР
23 січня 2013 р.


Планове засідання НТР
19 грудня 2012 р


Планове засідання НТР
28 вересня 2012 р.


Міжнародна наукова
конференція «Моделі
утворення алмазу та його
корінних джерел.
Перспективи алмазоносності
Українського щита
і суміжних територій»
(11-13 вересня 2012 р.)


Науково-практичний семінар
"Використання електронної
мікроскопії та іншого
електронно-оптичного
обладнання для вирішення
наукових та прикладних
завдань у сучасній гемології".
(21 липня 2012 р.)


21 лютого 2012
на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів до
науково-технічної ради ДГЦУAll Rights Reserved. Copyright © 2007-2013 DGCU. Registered trademark of DGCU.