Дорогоцінне каміння
Декоративне каміння
Навчання

Україна,
Київ.
ДГЦУ    Державний гемологічний центр України (далі - ДГЦУ), атестований у 2008 році як наукова установа, здійснює наукову і науково-технічну діяльність, а також виконує роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного їх застосування під час проведення науково-технічної експертизи у сфері видобутку і використання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зразків мінералів, мінеральних продуктів і гірських порід. ДГЦУ також надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт і методичного їх забезпечення, проводить гемологічні дослідження сировини тощо.

У квітні 2009 року Міністерство освіти і науки України внесло ДГЦУ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво серії НД № 01175 від 24 квітня 2009 року).

Наукова та науково-технічна діяльність у Державному гемологічному центрі України фінансується за бюджетною програмою «Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих і соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні». Актуальність зазначеної бюджетної програми визначена тим, що її зміст і виконання з боку ДГЦУ відповідають функціям Мінфіну щодо:

    −  розробки і проведення єдиної державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та контролю за операціями з ним;
    −  міжгалузевої координації діяльності суб'єктів, які здійснюють видобуток, виробництво, переробку та реалізацію дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
    −  удосконалення державного регулювання видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У рамках бюджетної програми ДГЦУ постійно вдосконалює науково-методичну базу експертної діяльності у сфері гемології, виконує наукові дослідження дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння і створює нові методики. Метою виконання програми і зазначених вдосконалень є встановлення об'єктивних якісних характеристик каміння, визначення тих параметрів, від яких залежить правильна вартісна оцінка гемологічних об'єктів та якісна експертиза в цілому.

    Напрями науково-технічної діяльності:

Розробка довідкових вартісних показників на діаманти, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне та декоративне каміння, вироби з каміння. Оприлюднення вартісних показників на каміння в бюлетені «Довідник цін коштовного та декоративного каміння».

Розробка і впровадження технічних умов на атестацію та експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдороцінного і декоративного каміння.

Розробка та впровадження критеріїв розпізнавання природи дорогоцінного каміння (природний/штучний, облагороджений тощо).

Розробка і впровадження системи електронного документообігу для процедури оформлення митних декларацій за напрямками (дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, декоративне каміння, інструменти, технічні алмази).

Розробка і впровадження загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної мережі у гемології (гемологічної платформи).

Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдороцінного та декоративного каміння на основі передового міжнародного досвіду.

    Міжнародна діяльність ДГЦУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 307 на ДГЦУ покладено виконання функцій національного органу з питань імпорту-експорту алмазів відповідно до сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу. ДГЦУ є національним органом з питань експорту-імпорту алмазів за сертифікаційною схемою Кімберлійського процесу, що діє під егідою ООН. У рамках діяльності цього процесу гемологічний центр бере участь у розробці засад єдиних міжнародних правил експертизи і торгівлі алмазною сировиною. Міжнародна пленарна зустріч Кімберлійського процесу, в роботі якої брали участь фахівці ДГЦУ, відбулася в м. Єрусалимі (Ізраїль) 1–4 листопада 2010 року.

ДГЦУ є членом Всесвітньої конфедерації ювелірів (CIBJO), яка є дорадчим органом Економічної та Соціальної Ради ООН. У рамках співпраці з конфедерацією ДГЦУ здійснює роботу із гармонізації термінології, номенклатури, стандартів і правил, що діють в Україні у торгівлі дорогоцінним камінням, до відповідних міжнародних вимог у цій галузі. Міжнародний конгрес Всесвітньої конфедерації ювелірів, у якому брав участь ДГЦУ, відбувся 7–20 травня 2012 р. у м. Віченца, Італія.

ДГЦУ є постійним учасником Всесвітньої ради з бурштину, де бере участь у роботі комісії із сертифікації бурштину. Співробітник ДГЦУ канд. геол. наук Беліченко О.П. є науковим секретарем щорічних міжнародних конференцій «Український бурштиновий світ».

    Видавнича діяльність

ДГЦУ щоквартально видає журнал «Коштовне та декоративне каміння», який входить до переліку періодичних друкованих наукових фахових видань, затверджених ВАК НAH України за спеціальністю геологія.

Крім того, ДГЦУ на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.95 № 369 готує і видає періодичний довідник оптових цін на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне і декоративне каміння - бюлетень «Довідник цін коштовного та декоративного каміння» (реєстраційне свідоцтво №15183-3755Р від 12.05.2009), у якому оприлюднює індикаторні показники вартості на всі види природного каміння та вироби з нього.

Відповідно до наказу Мінфіну № 312 від 06.12.2000 ДГЦУ веде реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

Результати досліджень ДГЦУ підготовлені та оприлюднені більше як у 150 друкованих роботах, у тому числі в монографіях: «Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів», «Оцінка культурних цінностей», «Неметалічні корисні копалини України» та в численних методичних виданнях.

Складовою наукової діяльності центру також є участь у науково-практичних конференціях.

Фахівці Державного гемологічного центру України щорічно підвищують свою кваліфікацію в провідних гемологічних центрах та лабораторіях світу.

Кількість працівників основної діяльності становить 30 осіб, 8 кандидатів наук і 4 аспіранти та пошукачі наукового ступеня кандидата наук.

повернутися на початок сторінки16 лютого 2017
року на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів
до Науково-технічної ради ДГЦУ.


До складу науково-технічної ради ДГЦУ увійшло 16 кандидатур: директор ДГЦУ Лисенко О.Ю. – Голова НТР; Ткаленко А.М. – заступник голови НТР, Грущинська О.В. – керівник сектору – вчений секретар, Ільченко Т.А. – секретар НТР; заступник директора Татарінцев В.І.; заступник директора Гелета О.Л.; керівник відділу Манохін О.Г.; керівник відділу Беліченко О.П.; керівник лабораторії Бєлєвцев О.Р.; головний фахівець Гаєвський Ю.Д.; головний фахівець Вишневська Л.І.; головний фахівець Ладжун Ю.І.; головний фахівець Ємельянов І.О., головний фахівець Татарінцева К.В., головний фахівець Сергієнко І.А., головний фахівець Горобчишин О.В.


повернутися на початок сторінки02 липня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України02 липня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки30 квітня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України30 квітня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки05 березня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України05 березня на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки12 січня 2015 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України12 січня на засіданні НТР відбувся розгляд та затвердження річного плану засідань НТР ДГЦУ з урахуванням затверджених тематик НДР з приведенням їх до захисту у відповідності з календарним планом. Затвердження зведеного тематичного плану ДГЦУ на 2015 рік. Розгляд та затвердження науково-технічної продукції за 2014 року.


повернутися на початок сторінки26 грудня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України26 грудня на засіданні НТР відбувся захист звітів науково-дослідних робіт за 2014 р. Розгляд нових тарифів на договірні роботи за напрямком експертизи і науково-практичних досліджень декоративного каміння і мінеральних продуктів. Розгляд питання підтримки висунення циклу підручників за напрямом «Геологія» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки (підручники) у 2015 році.


повернутися на початок сторінки6 листопада 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 листопада на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки5 жовтня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України5 жовтня на засіданні НТР було розглянуто питання щодо подання до друку науково-практичного видання «Яшми України», автори Нестеровський В.А., Лисенко О.Ю., Гелета О.Л. і Сурова В.М., а також розглянуто питання щодо публікації Збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння».


повернутися на початок сторінки10 вересня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України10 вересня на засіданні НТР були затверджені теми та керівники науково-дослідних робіт на 2015 рік.


повернутися на початок сторінки3 вересня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України3 вересня на плановому засіданні НТ,С відповідно до календарного плану були розглянуті і прийняті проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються вв ДГЦУ, також затверджена методична інструкція «Класифікація огранених синтетичних алмазів за якісними і кількісними характеристиками»


повернутися на початок сторінки6 серпня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 серпня на засіданні НТР було затверджено рішення про призупинення НДР «Перегляд чинних та створення нових державних стандартів України у сфері геммології та ювелірної справи».


повернутися на початок сторінки11 липня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України11 липня 2014 року на засіданні НТР було затверджено теми та керівники науково-дослідних робіт на 2015 рік, а також затверджено тимчасову інструкцію експертизи декоративного каміння і мінеральних продуктів.


повернутися на початок сторінки1 липня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України1 липня 2014 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінкиCвідоцтво про внесення ДГЦУ
до Державного реєстру
наукових установ26 червня 2014
Державний гемологічний центр України
отримав свідоцтво про внесення
до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка
держави до 2016 року.повернутися на початок сторінки
6 травня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України6 травня 2014 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки4 березня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України4 березня 2014 р. року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану
було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки9 січня 2014 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України9 січня 2014 р на засіданні НТР було затверджено річний план засідань НТР ДГЦУ з урахуванням затверджених тематик НДР з приведенням їх до захисту згідно з календарним планом. Зведений тематичний план ДГЦУ на 2014 рік:

1. Створення єдиної інформаційної платформи засобів і продукції українського сегмента світового ринку товарів і послуг у сфері гемології (продовження роботи над ІІ етапом).
ІІ етап (2013–2014 рр.): Створення комплексної автоматизованої системи електронного документообігу Державного гемологічного центру України, інтеграції її з іншими інформаційними системами.

2.Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014–2015 рр.): Створення бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння другого-четвертого порядку.

3. Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменя та з метою паспортизації (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014–2015 рр.): Розпізнавання огранених ювелірних вставок за природою каменю (природний/штучний) та їх паспортизація.

4. Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, влив високого тиску і нагріву, відпал тощо) (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Розробка методики діагностики облагороджених дорогоцінних каменів за допомогою складного гемологічного обладнання.

5. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Моніторинг та створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ південної частини України, узагальнення усіх баз даних, побудування карти дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння.

6. Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння України (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння у південній та східній частинах України.

7. Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння (робота над ІІІ етапом).
ІІІ етап (2014 р.): Вивчення нормативно-правових можливостей та економічної доцільності введення старательського видобутку природного каміння (окрім дорогоцінного). Підготовка рекомендацій щодо запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння.

8. Аналіз і розробка критеріїв формування інформаційних масивів родовищ декоративного каміння України на основі системного підходу (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Формування інформаційних масивів для вирішення задач класифікації – створення баз даних.

9. Комплексна гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів.

10. Створення методики визначення стану збереженості пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування (робота над ІІ етапом).
ІІ етап (2014 р.): Обробка результатів ультразвукового зондування пам'яток з декоративного каміння України та створення методики визначення стану їх збереженості.

11. Перегляд чинних та створення нових державних стандартів України у сфері гемології та ювелірної справи (робота над І етапом).
І етап (2014 р): Перегляд стандартів України з термінології у сфері гемології, ювелірної справи, видобутку та обробки декоративного каміння.


повернутися на початок сторінки27 грудня 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


27 грудня 2013 року на плановому засідання НТР відбувся
захист звітів науково-дослідних робіт за 2013 р


повернутися на початок сторінки28 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


28 листопада 2013 року на засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято результати науково-дослідних робіт, які виконувались в ДГЦУ в 2013 році


повернутися на початок сторінки11 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


11 листопада 2013 року на засіданні НТР відбувся розгляд проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм висновків, які видаються Державним гемологічним центром України».


повернутися на початок сторінки4 листопада 2013 р.
відбулося планове засідання
Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру України


4 листопада 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ. Окрім цього, вивчено питання про оновлення методичного посібника для навчального курсу «Атестація та експертна оцінка діамантів». Також запропоновано створити робочу групу для взаємодії ДГЦУ з іншими гемологічними лабораторіями.


повернутися на початок сторінки9 вересня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


9 вересня 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто і прийнято проміжні результати науково-дослідних робіт, які виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінки5 липня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


5 липня 2013 року на плановому засіданні НТР відповідно до календарного плану було розглянуто та ухвалено проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються в ДГЦУ.

Також було розглянуто та затверджено тему науково-дослідної роботи, виконання якої планується розпочати у 2014 році.


повернутися на початок сторінки15 квітня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


15 квітня 2013 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено екзаменаційні вимоги щодо складання підсумкового іспиту для отримання Свідоцтва підвищення кваліфікації державного зразка слухачами навчальних курсів за напрямами підготовки експертів гемологів та затверджено екзаменаційні білети до підсумкового іспиту для отримання Свідоцтва підвищення кваліфікації державного зразка.


повернутися на початок сторінки2 квітня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


2 квітня 2013 року на плановому засіданні НТР згідно календарного плану було розглянуто та ухвалено проміжні результати науково-дослідних робіт, що виконуються в ДГЦУ.


повернутися на початок сторінкиУкраїна,
Київ.
ДГЦУДержавний гемологічний центр України
провів семінар за темою

«ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ»

Семінар відбувся 18 березня 2013 р. в навчальному класі відділу експертизи
напівдорогоцінного і декоративного каміння ДГЦУ.

У програмі семінару:

 1. Загальні відомості про декоративне каміння.
 2. Видобуток, обробка і використання декоративного каміння.
 3. Ідентифікація, характеристики і діагностичні ознаки торгових марок.
 4. Стандарти на продукцію з декоративного каміння.
 5. Методи лабораторної діагностики декоративного каміння.

Доповідачі:

 • Горобчишин О.В. - головний фахівець відділу експертизи
  напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ;
 • Сергієнко І.А. - головний фахівець науково-дослідної лабораторії ДГЦУ.

Були запрошені всі бажаючі.


повернутися на початок сторінки23 січня 2013 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України


23 січня 2013 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено наступні методики діагностики дорогоцінного каміння розроблені на основі результатів виконання науково-дослідних робіт:

 • Методика діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу.
 • Методика діагностики бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-Фур'є спектроскопії.
 • Методика діагностики облагороджених природних алмазів за допомогою ІЧ-Фур'є спектроскопії.

Ці методики затверджено наказом ДГЦУ від 25.011.2013 р. № 6/13-1 та використовуються у роботі відділів експертизи алмазів, експертизи дорогоцінного каміння та науково-дослідної лабораторії ДГЦУ


повернутися на початок сторінкиУ 2012 році Науково-технічною радою (далі – НТР)
ДГЦУ було проведено 5 засідань згідно
з календарним планом роботи.


19 грудня 2012 року на плановому засіданні НТР було розглянуто та ухвалено методичні інструкції «Розпізнавання природи огранованих алмазів», «Розпізнавання природи кольору чорних огранованих алмазів» і «Методика діагностики дорогоцінного каміння методом IЧ-Фур'є спектроскопії». Ці інструкції затверджено наказом ДГЦУ від 21.12.2012 р.
№ 149/12-1.
Також на цьому засіданні відбулося обговорення та ухвалення проекту наказу Мінфіну «Про порядок експертизи дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння» і проекту наказу Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування документів Державного гемологічного центру України, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій», які сьогодні знаходяться на розгляді в Міністерстві фінансів України.
27 грудня 2012 року на плановому засіданні НТР відбувся захист звітів науково-дослідних робіт за 2012 рік. Науково-технічною радою ДГЦУ розглянуто та затверджено одинадцять науково-дослідних робіт, з яких вісім перехідних і три заключні, а саме:
  «Інструментальна діагностика бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-Фур'є спектрометрії»;
  «Дослідження та встановлення ознак облагородження природних алмазів за допомогою ІЧ- Фур'є спектроскопії та інших аналітичних методів. Створення бібліотеки інфрачервоних спектрів облагороджених алмазів»;
  «Розробка критеріїв інструментальної діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу».

  Затверджено план роботи Науково-технічної ради ДГЦУ на 2013 рік:

 1. Створення єдиної інформаційної платформи засобів і продукції українського сегмента світового ринку товарів і послуг у сфері гемології (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Створення комплексної автоматизованої системи електронного документообігу Державного гемологічного центру України, інтеграція її з іншими інформаційними системами.
 2. Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку (продовження роботи над І етапом).
  І етап (2012–2013 рр.): Створення бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (рубіни, сапфіри сині, смарагди та олександрити).
 3. Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменю та з метою паспортизації (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Комплексне дослідження характеристичних ознак огранених алмазів з метою створення багатопараметричної бази даних як основи їх паспортизації.
 4. Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, влив високого тиску і температури, відпал тощо) (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Інструментальне дослідження облагороджених дорогоцінних каменів з метою виявлення критеріїв та ознак облагородження (комплексне гемологічне дослідження із застосуванням складного гемологічного обладнання).
 5. Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння на основі передового міжнародного досвіду (закінчення роботи над І етапом).
  І етап (2012-2013 рр.): Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння на основі передового міжнародного досвіду.
 6. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Моніторинг та створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ західної та північної частин України.
 7. Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння України (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Дослідження впливу процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам'яток з природного каміння у західній та центральній частинах України.
 8. Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння (робота над ІІ етапом).
  ІІ етап (2013 р.): Аналіз діючого вітчизняного законодавства та вивчення нормативно-правових можливостей і економічної доцільності введення старательського видобутку дорогоцінного каміння в Україні.
 9. Аналіз і розробка критеріїв формування інформаційних масивів родовищ декоративного каміння України на основі системного підходу (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Розробка основної концепції побудови моделей інформаційних масивів для вирішення задачі класифікації параметрів родовищ декоративного каміння – аналіз і розробка критеріїв.
 10. Комплексна гемолого-економічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Гемологічна оцінка каменесамоцвітної сировини Володарськ-Волинського родовища камерних пегматитів.
 11. Створення методики визначення стану збереження пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування (робота над І етапом).
  І етап (2013 р.): Польові дослідження пам'яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування.

повернутися на початок сторінки


28 вересня 2012 р. відбулося планове
засідання Науково-технічної ради
Державного гемологічного центру
України28 вересня 2012 р. відбулося планове засідання Науково-технічної ради (далі - НТР) Державного гемологічного центру України.

На порядку денному одним з основних стало питання членства ДГЦУ в Технічному комітеті стандартизації «Ювелірна промисловість» (TK 32). Ініціатором оновлення складу TK 32 виступила Державна пробірна служба України. Після обговорення цього питання ухвалили: призначити керівника відділу дорогоцінного каміння Беліченко О.П. представником ДГЦУ в ТК 32 та звернутися до Державної пробірної служби з пропозицією про створення підкомітету з дорогоцінного каміння з кандидатурою керівника відділу дорогоцінного каміння Беліченко О.П. у функції Голови підкомітету з дорогоцінного каміння.

Також у контексті питання стандартизації було ухвалено пропозицію заступника директора Татарінцева В.І. щодо оновлення існуючого ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські» у складі робочої групи: Татарінцев В.І., Гелета О.Л., Бєлєвцев О.Р., Сурова В.М., Ємельянов І.О., Ладжун Ю.І.

Окрім цього, на засіданні обговорювали питання залучення профільних геологічних інститутів до сумісної роботи з розробки нових методик, методів та нового обладнання для діагностики дорогоцінного каміння.

Також обговорювалися результати Міжнародної наукової конференції «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій», що проходила 11-13 вересня 2012 року у Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, на якій Державний гемологічний центр України виступив співорганізатором, а його співробітники взяли активну участь у роботі конференції.

До того ж було ухвалено випустити тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», яка відбудеться 17 жовтня 2012 року.


повернутися на початок сторінки


Міжнародна наукова конференція
«Моделі утворення алмазу та його корінних джерел.
Перспективи алмазоносності Українського щита
і суміжних територій»11-13 вересня 2012 року у Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України пройшла міжнародна наукова конференція «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій», на якій Державний гемологічний центр України виступив співорганізатором, а його співробітники взяли активну участь у роботі конференції.
У перший день роботи конференції директор ДГЦУ Лисенко Олексій Юрійович виступив з доповіддю на тему «Щодо питання корисності, розподілу ресурсів та опанування нових сегментів ринку послуг у сфері гемології».

Також у перший день роботи конференції були зроблені стендові доповіді співробітниками ДГЦУ Гаєвським Ю.Д., Грущинською О.В. на тему «Встановлення ознак облагородження діамантів за допомогою методу інфрачервоної-Фур'є спектроскопії з використанням приставки дифузійного відбиття» та Татарінцевим В.І., Ємельяновим І.О. у співавторстві зі співробітником Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Катрушею А.М. на тему «Діагностичні критерії природних та синтетичних чорних алмазів з природним та штучно отриманим забарвленням».У рамках роботи конференції для її учасників було організовано семінар з відвідуванням ДГЦУ, на якому учасників конференції з Росії та України ознайомили з основними напрямками роботи ДГЦУ, здобутками наукових досліджень щодо вивчення діамантів та методів експертизи дорогоцінного, дорогоцінного органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння.З матеріалами конференції можна ознайомитись у збірнику тез "Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій" Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 11-13 вересня 2012 р.), а також у наступних випусках журналу "Коштовне та декоративне каміння".

повернутися на початок сторінкиУкраїна,
Київ.
ДГЦУУ Державному гемологічному центрі 21 червня 2012 року відбувся науково-практичний семінар "Використання електронної мікроскопії та іншого електронно-оптичного обладнання для вирішення наукових та прикладних завдань у сучасній гемології".

З методами використання сучасного аналітичного обладнання учасників семінару ознайомили представники японської фірми "Tokyo boeki technology ltd".

Було представлено таке обладнання: електронні мікроскопи (JEOL Ltd.), оптичні мікроскопи (NIKON INSTECH Ltd.), системи рентгенівського мікроаналізу та рентгенофлуоресцентного аналізу (Oxford Instruments Ltd.), рентгенівські дифрактометри (Rigaku Corporation) та ін.

Використання сучасного обладнання дозволить у майбутньому суттєво підвищити швидкість ідентифікації гемологічних об'єктів, визначення їх властивостей, параметрів якості тощо.

повернутися на початок сторінки


Украина,
Киев.
ГГЦУ21 лютого 2012 року на загальних зборах ДГЦУ відбулися вибори членів до науково-технічної ради ДГЦУ.

До складу науково-технічної ради ДГЦУ увійшло дванадцять кандидатур: директор ДГЦУ Лисенко О.Ю. - Голова НТР; в.о. вченого секретаря Грущинська О.В. - секретар НТР; заступник директора Татарінцев В.І.; заступник директора Гелета О.Л.; керівник відділу Манохін О.Г.; керівник відділу Беліченко О.П.; керівник лабораторії Бєлєвцев О.Р.; головний фахівець Гаєвський Ю.Д.; головний фахівець Вишневська Л.І.; головний фахівець Ладжун Ю.І.; головний фахівець Сурова В.М.; головний фахівець Сергієнко І.А.

15 березня 2012 року відбулося перше засідання Науково-технічної ради ДГЦУ, де на порядку денному розглядали затвердження тем і керівників науково-дослідних робіт ДГЦУ на 2012 рік. Також обговорювали питання розширення матеріальної бази науково-дослідної лабораторії для підвищення ефективності проведення науково-дослідних робіт у ДГЦУ та гемологічної експертизи підвищеної складності.повернутися на початок сторінки

Напрями
науково-технічної
діяльності ДГЦУ
Міжнародна
діяльність ДГЦУ
Видавнича
діяльність ДГЦУ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerКонференції.
Семінари.
Збори.
16 лютого 2017 року
на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів
до Науково-технічної
ради ДГЦУ.
Планове засідання НТС
02 липня 2015 р
Планове засідання НТС
30 квітня 2015 р
Планове засідання НТС
05 березня 2015 р
Планове засідання НТС
12 січня 2015 р
Планове засідання НТС
26 грудня 2014 р
Планове засідання НТС
6 листопада 2014 р
Планове засідання НТС
5 жовтня 2014 р
Планове засідання НТС
10 вересня 2014 р
Планове засідання НТС
03 вересня 2014 р
Планове засідання НТС
06 серпня 2014 р
Планове засідання НТС
11 липня 2014 р
Планове засідання НТС
1 липня 2014 р
Cвідоцтво про внесення ДГЦУ
до Державного реєстру
наукових установ
Планове засідання НТС
6 травня 2014 р
Планове засідання НТС
4 березня 2014 р
Планове засідання НТС
9 ciчня 2014 р
Планове засідання НТС
27 грудня 2013 р
Планове засідання НТС
28 листопада 2013 р
Планове засідання НТС
11 листопада 2013 г
Планове засідання НТС
4 листопада 2013 р
Планове засідання НТС
9 вересня 2013 р
Планове засідання НТС
5 липня 2013 р
Планове засідання НТС
15 квітня 2013 р
Планове засідання НТС
2 квітня 2013 р
Державний
гемологічний
центр України
провів семінар за темою
«ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ
УКРАЇНИ ТА СВІТУ»
(18 березня 2013 р.)
Планове засідання НТС
23 січня 2013 р.
Планове засідання НТС
19 грудня 2012 р
Планове засідання НТС
28 вересня 2012 р.
Міжнародна наукова
конференція «Моделі
утворення алмазу та його
корінних джерел.
Перспективи алмазоносності
Українського щита
і суміжних територій»
(11-13 вересня 2012 р.)
Науково-практичний семінар
"Використання електронної
мікроскопії та іншого
електронно-оптичного
обладнання для вирішення
наукових та прикладних
завдань у сучасній гемології".
(21 липня 2012 р.)
21 лютого 2012
на загальних зборах ДГЦУ
відбулися вибори членів до
науково-технічної ради ДГЦУ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

All Rights Reserved. Copyright © 2007-2013 DGCU. Registered trademark of DGCU.