Історія журналу
Журнал «Коштовне та декоративне каміння» засновано у 1995 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 1587 від 27.07.1995).

Видавець та виготовлювач – Державний гемологічний центр України (Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: серія ДК № 1010 від 09.08.2002).

Програмним завданням, визначеним свідоцтвом про реєстрацію, було інформування про динаміку змін цін на природне дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння (а також вироби з нього) на внутрішньому ринку. Головним редактором з 1995 по 2008 рік був доктор геолого-мінералогічних наук, професор Індутний Володимир Васильович.

У «КДК» оприлюднювалися оптові ціни на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про видання довідників оптових цін на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння» від 31.05.95 № 369.

Згодом у 2009 році було зареєстровано бюлетень, у якому здійснюється публікація цін, а журнал відтоді присвячено лише науково-практичним публікаціям.

З 2008 року і до сьогодні головним редактором є кандидат геологічних наук, доцент (за сумісництвом), заступник директора ДГЦУ – керівник відділу Гелета Олег Леонтійович.

Журнал виходить 4 рази на рік.© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119