Стратегія розвитку журналу
«Коштовне та декоративне каміння»:

Журнал «Коштовне та декоративне каміння» є провідним фаховим науковим виданням у сфері гемології як складової геологічних наук (мінералогії, петрографії, загальної й економічної геології та ін.).

Місія журналу полягає у розширенні і розповсюдженні наукової та практичної інформації про дорогоцінне, напівдорогоцінне і декоративне каміння, методи і способи його експертного дослідження й оцінки, новітні технології з видобування, обробки, використання природного каміння і догляду за виробами з нього, методи прогнозування, пошуку й оцінки родовищ корисних копалин, динаміку зміни цін на природне та штучне дорогоцінне, напівдорогоцінне і декоративне каміння на внутрішньому і світовому ринках.

Редакція журналу дотримується зміцнення цілісного науково-інформаційного простору щодо геологічних наук в Україні та його інтеграції у світовий науково-інформаційний простір.

Основні принципи редакційної політики журналу полягають в об'єктивності та неупередженості викладених інформаційних матеріалів, високій вимогливості до якості наукових досліджень, політиці рецензування статей, суворому дотриманні авторських і суміжних прав, дотриманні графіку виходу журналу, у засудженні плагіату.

Редакція журналу дотримується традиційних етичних принципів наукової періодики, академічної доброчесності та Кодексу етики наукових публікацій.

Редакція підтримує залучення провідних науковців України та світу, молодих учених, аспірантів, студентів у сфері загальної й економічної геології, гемології, гірничої справи, архітектури, ювелірного мистецтва до публікування в журналі «Коштовне та декоративне каміння».

На сьогодні журнал «Коштовне та декоративне каміння» входить до баз даних Google Scholar і Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

У перспективі розвитку журналу «Коштовне та декоративне каміння» є підвищення рівня його наукового визнання, збільшення кількості читачів та дописувачів, зростання індексу цитування, розміщення в міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science Core Collection та інших).

Редакція ініціює відкритий доступ до матеріалів (Budapest Open Access Initiative (BOAI)), проводить політику доступу до рецензованих наукових публікацій і сприяє інформаційному обміну опублікованими науковими роботами, що дозволяє підвищити цитування робіт і наукову результативність авторів, які публікуються в журналі «Коштовне та декоративне каміння».

Стратегія розвитку журналу – це збільшення вітчизняної і міжнародної аудиторії для висвітлення нових наукових і практичних розробок у сфері експертного дослідження та оцінки дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння, його видобування, обробки, використання і догляду; залучення зарубіжних науковців до публікування в журналі «Коштовне та декоративне каміння»; публікування результатів наукових і практичних розробок у сфері гемології, загальної та економічної геології, гірничої справи, архітектури, ювелірного мистецтва молодих і провідних вітчизняних науковців, що дозволить забезпечити інтеграцію України до наукової спільноти світу; підвищення поінформованості про опубліковані в журналі матеріали шляхом проведення додаткової розсилки анотацій наукових публікацій в електронному вигляді.

© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119